"Hastanemizde İş ve Meslek Hastalıkları Polikliniği Hizmete Açılmıştır"
14 Kasım 2019

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde İş ve Meslek Hastalıkları Polikliniği hizmete açılmıştır.

Uzm. Dr. Elif ALTUNDAŞ HATMAN, 27.09.2019 tarihinden itibaren hastanemizde iş ve meslek hastalıkları uzmanı kadrosu ile çalışmaya başlamış ve hastanemizde İş ve Meslek Hastalıkları Polikliniği hizmete açılmıştır.

Meslek Hastalığı Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü meslek hastalıklarını “işyerinden kaynaklanan maruziyetler neticesinde ortaya çıkan tüm hastalıklar” olarak tanımlamıştır.

Meslek hastalıkları, Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre gizli salgın olarak tanımlanmaktadır. Her yıl meslek hastalıklarına bağlı meydana gelen ölümler iş kazalarına bağlı ölümlerin yaklaşık 6 katıdır. Dünyada 2 milyon kişi işle ilişkili maruziyetlere bağlı ortaya çıkan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ölüme neden olmayan meslek hastalığı sayısı ise yıllık 160 milyon olarak tahmin edilmektedir.

Ancak bu hastalıklar, tüm paydaşlardaki farkındalık azlığı nedeniyle gizli kalmaktadır. Bu hastalıkların yeterince tespit edilememesi; hastaların tam ve doğru tanı almasına güçleştirmekte, gereksiz tedavilere yol açmakta, aynı etkene bağlı olarak hastalanan diğer çalışanların korunmasını engellemekte, dolayısıyla toplum sağlığını olumsuz etkilemekte ve sağlık sistemi ve ekonomi üzerine büyük yük oluşturmaktadır.

İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı Nedir?

İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı, İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları ve Halk Sağlığı uzmanlığı üzerine yapılan bir üst ihtisastır. İş ve Meslek Hastalıkları uzmanları çalışanların sağlığının üst düzeye çıkarılması ve meslek hastalıklarının tespit edilebilmesi için hem klinik hem de koruyucu hekimlik uygulamalarını sunmaktadırlar.

Polikliniğimizde Verilen Hizmetler Nelerdir?

Sahada işyeri hekimleri tarafından ya da birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına başka sebeplerle başvuran hastalardan meslek hastalığı şüphesi ile yönlendirilen hastaları değerlendirip, tanılarını kesinleştirmek, ayrıca bu hastalıkların bildirimi zorunlu olduğundan vakaların SGK’ya bildirimini sağlamak; işyerinde meslek hastalığına neden olan faktörlere maruziyetin engellenmesi için çalışana ve işverene bilgi sunmaktır.

Yapılan muayeneler neticesinde meslek hastalığı tanısı konulması halinde yasal düzenlemeler gereğince meslek hastalıkları bildirimi zorunlu olduğundan SGK’ya bildirim yapılacaktır. SGK’ya meslek hastalığı tanısına esas teşkil edecek dosyanız hastanemiz sağlık kurulunda hazırlanacaktır.

Sağlık kuruluna ücretsiz başvuru için bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezinden sevk alarak hastanemize başvurmanız gerekmektedir. Hazırlanan dosyanın bir örneği bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezine bir örneği de kurula beyan ettiğiniz adresinize gönderilecek ya da elden sadece size teslim edilecektir. 

Polikliniğimize Nasıl Başvurabilirsiniz?

Bireysel başvuru: Başvuru anında poliklinik hizmeti verilmesi halinde, sıra numarası alarak kayıt yaptırıp muayene olabilirsiniz. Poliklinik uygunluk durumunu öğrenmek için 02124090202 nolu telefonu arayabilirsiniz.

MHRS randevusu: Bölümümüzden MHRS randevusu alınabilmesi için öncesinde ana dal poliklinikte muayene olmanız ve İş ve Meslek Hastalıkları polikliniği için yeşil listeye eklenmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde sistem gereği MHRS randevusu alınamamaktadır.

Polikliniğimize başvurmadan önce işyerinde daha önceden yapılmış işe giriş muayeneleri ve periyodik muayene raporları ve tetkik sonuçlarını getirmeniz işlemlerin daha sağlıklı yapılmasına yardımcı olacaktır.