Kalite Politikamız

Kalite Politikası

Hastanemiz Kalite Yönetim Sistemi, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları ve uymakla yükümlü olduğumuz yasal mevzuatlar kapsamında sürekli iyileşme ve gelişmeyi benimseyen bir yaklaşımı esas alarak, “ mükemmel hizmet sunumunu” gerçekleştirmeyi amaçlar.

Hasta ve Hasta yakını ile anlaşmalı kurumların beklenti ve isteklerini ölçmek ve memnuniyetlerini sürekli iyileştirmek için süreçler belirlenir. Bu süreçlerin performanslarını ölçen iyileştirme faaliyetleri planlanır.

Kurumumuzda Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları tüm birimler ve tüm çalışanlar tarafından yürütülmesi gereken bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, tüm çalışanların Kalite Yönetimi ve kalite iyileştirmeleri konularında bilgi sahibi olmaları için sürekli eğitimler düzenlenerek uygulanır. Çalışanların kaliteçalışmalarınakatılımıteşvikedilir.

Hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için iş birliği içinde olunan firmalarla iyi ilişkiler kurulur ve performansları sürekli ölçülerek daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli hizmet temin edilir.

Çağdaş ve gelişmiş teknoloji kullanılarak hızlı ve doğru tanı ile tedaviyi gerçekleştirmek hedeflenir. Hastanemiz Kalite Yönetim Sistemi, şartlarına uygun şekilde çalışarak sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak, başta üst yönetim olmak üzere, tüm çalışanların sorumluluğundadır.

Bu anlamda;

 • Önceliğimiz hasta ve yakınlarının beklentilerini karşılayarak, memnuniyeti en üst düzeyde tutmak,
 • Çağdaş yönetim anlayışı ile kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek,
 • Hasta, tedarikci ve tüm çalışanların kuruma duyduğu güveni sürekli geliştirerek dürüst kaliteli sağlık hizmeti sunmak,
 • Çalışanımızı sürekli eğitimle destekleyerek ekip ruhunu iyileştirme ve geliştirme sürecinde etkinleştirmek,
 • Çalışanın gurur duyduğu güler yüzlü, içten, insana saygılı çalışma ortamı sağlamak,
 • Kaynaklarımızı etkin kullanmak,
 • Çevreye saygılı olmak,
 • Bölgemizin en saygın ve güvenilir hastanesi olmaktır.


   Kalite Yönetim Sistemi

  Hastanemiz, yapılan denetim sonrası kalite, hasta ve çalışan güvenliği izleme ve ölçme çalışmaları ve sürekli iyileştirmedeki çalışmalarına devam etmektedir.

  Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları:

 • Maliyet ve zamandan tasarruf
 • Hasta odaklı hizmet sunumu
 • Daha az hasta/hasta yakını – çalışan şikâyetleri
 • Kaynakların optimum kullanımı
 • Sağlıklı bilgi akışı
 • Yönetim kolaylığı
 • Kaliteli hasta bakımı sağlamak
 • Kaliteyi geliştirmek ve iyileştirmek için personelde liderlik bilincinin oluşması
 • Sürekli iyileştirmeyi sağlamak
 • Eğitim çalışmalarının sürekliğinin sağlanması

 

Kalite Yönetim Prensipleri

Hasta Odaklılık

Hastanemiz mevcut ve gelecekteki hasta ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamalı ve  aşmak için çabalamalıdır.

Liderlik

Liderler, kuruluşun amacını ve yönünü belirlerler. Kuruluşun amaçlarının başarılması için kişilerin katılımını sağlayacak ortam oluşturulmalıdır.

Kişilerin Katılımı

Çalışanlar bir kuruluşun temelidir. Çalışmalara tam olarak dahil edilmeleri kendi yeteneklerini kuruluşun yararına kullanmalarını sağlar.

Proses Yaklaşımı

Uygun kaynaklar ve faaliyetler bir proses olarak yönetilirse istenilen sonuçlara daha etkin olarak ulaşılabilir.

Yönetimde Sistem Yaklaşımı

Belirli bir amaç için birbiriyle ilişkili proseslerin oluşturulduğu sistemin belirlenmesi, anlaşılması, yönetimi kuruluşun etkinliğini ve verimliliğini arttırır.

Sürekli İyileştirme

Sürekli iyileştirme kuruluşun en kalıcı amacı olmalıdır.

Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım

Etkin karar verme, verilerin ve bilgilerin analizine bağlıdır.

Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri

Kuruluş ve tedarikçileri birbirinden bağımsız olmalarına rağmen karşılıklı faydaya dayanan ilişki değer yaratır. Kuruluşlarda büyük bir rekabet gücü ve üstünlük sağlayan Toplam Kalite Yönetimi yukarıda sayılan ilkeler benimsenip uygulandığı takdirde kuruluşta dinamizmin ve gelişimin sağlanmasında başarılı olur.