Sınav Sonuçları Açıklanmıştır.
22 Mart 2018

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar” ın sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı başlıklı 14. Maddesine istinaden geçici işçi kadroları için yapılan sınav sonuçları yayınlanmıştır. 


Sınav sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.


4d sınav sonucları.pdf