4D Başvuru Evrakları
22 Mart 2018

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar” ın sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı başlıklı 14. Maddesine istinaden geçici işçi kadroları için başvuruları kabul edilen personellerin 16.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen evrakları hizmet takip birimine teslim etmesi gerekmektedir.

*Kimlik Fotokopisi

*Diploma Fotokopisi veya Geçici  Mezuniyet Belgesi

*Adli Sicil Kaydı Bildirir Belgesi (E-devletten temin edilebilir)

*Askerlik Durum Bildirir Belgesi (E-devletten temin edilebilir)

*Sağlık Raporu (“görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı bulunmamak” ibareli rapor; Tek Hekim Raporu temin edilebilir)

*İmzalı Sulh Sözleşmesi beyanı (İdare Temsilcisi İmza Kısmı boş bırakılmalıdır) (Çalışma Bakanlığı http://www.altisveren.gov.tr/ adresinden temin edilebilir))