Başvuru Dosyaları

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kuruluna sunulacak olan Klinik Araştırma Başvuru Dosyasının kapaktan sonra ilk sayfasında dosya düzenini gösteren “İçindekiler” sayfasının bulunması ve dosyanın aşağıdaki sıraya göre düzenlenmesi gereklidir.


BAŞVURU DOSYALARI

  • 18-ARAŞTIRMANIN UZMANLIK TEZİ VEYA AKADEMİK AMAÇLI İSE; (Araştırmanın uzmanlık tezi veya akademik amaçlı olduğuna dair Anabilim Dalı Başkanlığı veya Klinik Şefliğince onaylanan ıslak imzalı belge. Ayrıca Çalışma İçin Kullanılacak Laboratuvar, Klinik varsa ilgili yerlerin klinik şefliğinden/sorumlusundan imzalı izin onayı)

 

COVID-19 Konusunda Bilimsel Araştırma Çalışmaları’nda Etik Kurul’a başvuru yapmadan önce bakanlık izni alınması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz.
(
İzin İçin Tıklayınız)