Hizmet Verdiğimiz Bölüm/Branşlar
24 Mart 2021

TIBBI BİRİMLERİMİZ

 • GÖĞÜS HASTALIKLARI
 • GÖĞÜS CERRAHİSİ
 • ALERJİ POLİKLİNİĞİ
 • SOLUNUM YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
 • CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
 • PALYATİF BAKIM ÜNİTESİ
 • UYKU BOZUKLUKLARI ÜNİTESİ
 • SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ
 • PULMONER REHABİLİTASYON
 • NÜTRİSYON POLİKLİNİĞİ
 • TIBBİ ONKOLOJİ ÜNİTESİ
 • BRONKOSKOPİ ÜNİTESİ
 • AMELİYATHANE
 • RADYOLOJİ
 • KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
 • KULAK BURUN BOĞAZ POLİKLİNİĞİ
 • KALP VE DAMAR CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ
 • GENEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ
 • ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİ
 • DAHİLİYE POLİKLİNİĞİ
 • PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİ
 • ANESTEZİ VE REANİMASYON
 • ENFEKSİYON POLİKLİNİĞİ
 • GÖZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ
 • NÖROLOJİ POLİKLİNİĞİ
 • FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON POLİKLİNİĞİ
 • COVİD POLİKLİNİĞİ
 • MESLEK HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ
 • PERSONEL POLİKLİNİĞİ
 • TBC POLİKLİNİĞİ

  İDARİ BİRİMLERİMİZ

 • KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
 • ARŞİV BİRİMİ
 • ATIK YÖNETİM BİRİMİ
 • AYNİYAT BİRİMİ
 • MAAŞ BİRİMİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ
 • EĞİTİM BİRİMİ
 • ENFEKSİYON KONTROL BİRİMİ
 • EVRAK KAYIT BİRİMİ
 • GELİR-GİDER TAHAKKUK BİRİMİ
 • İSTATİSTİK BİRİMİ
 • HASTA İLETİŞİM BİRİMİ
 • SİCİL -ÖZLÜK BİRİMİ
 • SİVİL SAVUNMA BİRİMİ
 • TIBBI SARF DEPO 
 • SATINALMA BİRİMİ
 • DOĞRUDAN TEMİN

  TEKNİK BİRİMLERİMİZ

 • TEKNİK SERVİS
 • BİLGİ İŞLEM
 • BİYOMEDİKAL

  İLAÇ DIŞI KLİNİK ARAŞTIRMALAR

 • BİLİMSEL KURUL
 • KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

  TIBBİ TETKİK UNİTELERİ

 • EKG
 • EKO
 • ULTRASON
 • TOMOGRAFİ
 • RÖNTGEN
 • MR
 • TTİA
 • EEG
 • EMG
 • PET-CT
 • RADYOTERAPİ

  LABORATUVARLARIMIZ

 • BİYOKİMYA
 • MİKROBİYOLOJİ
 • PATOLOJİ
 • KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ
 • SFT

  DİĞER BİRİMLERİMİZ

 • MANEVİ DESTEK BİRİMİ
 • TİG (KLİNİK KODLAMA) BİRİMİ
 • SAĞLIK KURULU
 • HASTANE ECZANESİ