Hastane Başhekimi
04 Haziran 2022


Sedat Altin 2.JPG


Profesör Dr. Sedat ALTIN

1. ÖĞRENİM DURUMU

 

1970 - 1975                Çan 18 Eylül İlkokulu

1975 - 1981                Çan Lisesi

1981 - 1987                İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

1987 – 1991                Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2001 - 2005                Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

 

2. MESLEK GEÇMİŞİ

İstanbul Yedikule  Göğüs Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’nde  

1987  - 1991                          : Asistanlık                         

1992 -  1996                          :Başasistan

1996 -   2011                         :Doçent

1999-                                     :Klinik Şefi, Eğitim Görevlisi

2007 -2010                            :Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde ‘ Karşılaştırmalı Sağlık Politikaları‘ yüksek lisans öğretim üyesi

2011-2016                            :Profesör, Erzincan Üniversitesi, Tıp Fakültesi

2016- halen                          :Profesör, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, SB İstanbul Yedikule  Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Türk Toraks Derneği, European Respiratory Society (ERS), AKAD (Akciğer Kanserleri Derneği), TÜSAD (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği),Hekim Hakları Derneği, Türk Verem Savaş Derneği üyeliklerim mevcut.

Toraks Dergisi, Solunum Dergisi, Tüberküloz ve Toraks  Dergisi, Türkiye Klinikleri Dergisi, Akciğer Arşivi Dergisi olmak üzere bilimsel dergilerde hakemlik görevlerim mevcut.

 

 3. YÖNETSEL GÖREVLER

 1996-2001 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitimve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı

 

2001-2014 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitimve Araştırma Hastanesi Başhekimliği

 

2019-    SBÜ SB İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği

 

Toplamda 500’ün üzerinde sunulmuş ve 150’nin üzerinde yayınlanmış çalışmam mevcuttur. İki mesleki kitap çeviri editörlüğü ve 10’un üzerinde kitap bölümleri ve editör yardımcılığı görevleri üstlendim. ‘Göğüs Hastalıkları Uzman Gücü’ başlıklı 250 sayfalık 2011’de basılmış kitabım mevcuttur. H-indeksi 25, Atıf sayısı 2409     

                                                       

Bildiği Yabancı Dil: İngilizce,

 


H
astane Başhekimi