Organizasyon Yapısı

DİKEY VE YATAY KOORDİNASYON VE ENTEGRASYON NOKTALARI:

·      Hastanemizin organizasyon yapısı KU.YD.01 Organizasyon Şemasında belirtilmiş olup  en üst basamağında Hastane Başhekimi vardır.

·      Başhekim Yardımcıları birbirlerine yatay, müdürler birbirleri ile yatay,  Hastane Başhekime ise dikey olarak bağlıdırlar.

HASTANE BAŞHEKİMİNE DİKEY, BİRBİRLERİ İLE YATAY OLARAK BAĞLI BİRİMLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

·      Başhekim Yardımcıları

·      İdari Mali İşler Müdürü

·      Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

·      Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜRÜNE DİKEY,  BİRBİRLERİNE YATAY OLARAK BAĞLI BİRİMLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
1.    Satın alma servisi hizmetleri

2.     İhale hazırlık, satın alma ve gider tahakkuk birimleri organizasyonu

3.     Talep takip ve organizasyonu

4.     Gider tahakkuk servisi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu

5.     Bütçe takip işleri

6.     İstatistik birimi çalışmalarının takibi ve organizasyonu

7.     Sağlık kurulu hizmetlerin takibi ve organizasyonu

8.     Bilgi işlem birimi yönetim ve organizasyonu

9.     Doğrudan temin birim organizasyonu

10.  Devlet malzeme ofisi alım işlemleri ve takibi

11.  Sigorta işlemleri hizmetlerinin takibi ve organizasyonu

12.  Sağlık net işlemleri takibi ve organizasyonu

13.  Fatura birimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu

14.  Gelir tahakkuk servisi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu

15.  Sayman mutemetliği işlemleri takibi ve organizasyonu

16.  Hasta geri ödemeleri işlemleri takibi ve organizasyonu

17.  AR-GE birimi çalışmaları organizasyonu

18.  Hastane stok yönetimi takibi ve organizasyonu

19.  Laboratuvar depolarının takibi ve organizasyonu

20.  Biyomedikal-cerrahi el aleti deposu hizmetlerinin takibi ve organizasyonu

21.  Eczane ilaç ve sıhhi sarf depoları hizmetlerinin takibi ve organizasyonu

22.  Ayniyat birimi, Klinik mühendislik ve Biyomedikal birimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu

23.  Sağlık turizmi işlerinin takibi ve organizasyonu

24.  Kantin ve ticari alanların kiraya verilmesi işlemleri takibi ve organizasyonu

25.  Teşhis ilişkili gruplandırma (TİG) işlemleri takibi ve organizasyonu

26.  Vezne çalışmalarının ve nöbetçi memurluk birimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu

27.  Çevre ilaçlama birimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu

28.  İnsan kaynakları yönetimi ve personel servisi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu

29.  Maaş tahakkuk servisi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu

30.  Kurul, komite ve komisyon üyelikleri takibi

31.  Evrak servisi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu

32.  Adli ve Hukuk işleri birimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu

33.  Hizmet takip birimi yönetim ve organizasyonu

DESTEK VE KALİTE HİZMETLERİ MÜDÜRÜNE DİKEY,  BİRBİRLERİNE YATAY OLARAK BAĞLI BİRİMLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

1.  Sağlık otelciliği işlemlerinin takip ve organizasyonu

2.  Karşılama ve yönlendirme hizmetlerinin takibi ve organizasyonu

3.  Olağanüstü durum organizasyonu

4.  Arşiv birimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu

5.  Teknik servis hizmetlerinin (İnşaat, bakım, onarım vb.) organizasyonu ve takibi

6.  Cenaze ve morg işlemleri takip ve organizasyonu

7.  Sivil savunma çalışmalarının (Acil durum, kriz işlemleri, afet planlaması, deprem ve yangın tatbikatlarının planlaması ve takibi) takip ve organizasyonu

8.  Sosyal hizmetlerin takibi

9.  Hastane atık yönetimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu

10.  Bahçe, otopark ve çevre düzeni

11.  Çamaşırhane birimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu

12.  Güvenlik hizmetleri ve personelin çalışma düzen takibi

13.  Terzihane birimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu

14.  Erişilebilirlik izleme ve değerlendirme hizmetlerinin takibi ve organizasyonu

15.  Garaj birimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu (poliklinik ve eve hasta nakil hizmetleri)

16.  Kurul, komite ve komisyon üyelikleri takibi

17.  Mutfak hizmetlerinin takibi ve organizasyonu

18.  Temizlik personellerinin planlanması, takip ve organizasyonu

19.  Santral birimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu

20.  Kreş ve gündüz bakım evi organizasyonu

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜNE DİKEY OLARAK BAĞLI, BİRBİRLERİNE YATAY OLARAK BAĞLI BİRİMLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

·      Koordinatör Hemşire

·      YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

    Hemşire-Ebe- Sağlık memuru

·      GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ KLİNİKLERİ

    Hemşire-Ebe-Sağlık memuru

·      TBC KLİNİKLERİ

    Hemşire-Ebe-Sağlık memuru

·      AMELİYATHANE/ STERİLİZASYON HİZMETLERİ

    Hemşire-Ebe-teknisyen-tekniker- Sağlık memuru  

·      POLİKLİNİK HİZMETLERİ ve ALLERJİ POLİKLİNİĞİ

    Hemşire-Ebe- Sağlık memuru

·      ACİL SERVİS

    Hemşire-Ebe-ATT- sağlık memuru

·      BİYOKİMYA LABORATUVARI

    Hemşire-Ebe-Teknisyen- Sağlık memuru

·      PATOLOJİ LABORATUVARI

    Hemşire-Ebe-Teknisyen-Tekniker- Sağlık memuru

·      MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

     Hemşire-Ebe-Teknisyen- Sağlık memuru

·      TRANSFÜZYON MERKEZİ

     Hemşire-Ebe-Teknisyen- Sağlık memuru

·      GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

     Teknisyen

·      BRONKOLOJİ ÜNİTESİ

    Hemşire-Ebe-Teknisyen- Sağlık memuru

·      UYKU LABORATUVARI

    Teknisyen-Tekniker

·    KEMOTERAPİ ÜNİTESİ

    Hemşire-Ebe- Sağlık memuru

·      PALYATİF BAKIM ÜNİTESİ

    Hemşire-Ebe- Sağlık memuru

·      PANSUMAN ODASI

    Hemşire-Ebe-Sağlık memuru

 

KALİTE VE VERİMLİLİK YÖNETİM DİREKTÖRÜNE DİKEY, BİRBİRLERİ İLE YATAY OLARAK BAĞLI BİRİMLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

·      Kalite ve Verimlilik Yönetim Birim Çalışanı

·      Gösterge Sorumlusu

·      Bölüm Kalite Sorumluları

·      SKS Komiteleri

·      SKS Ekipleri

·      Kalite ve Verimlilik Yönetim Birimi Veri Giriş Elemanı

·      Hastane Anketörü

SORUMLULUK VE İLİŞKİLER

·      Her biriminin asil ve yedek sorumluları Hastane Başhekimi oluru ile kişilere tebliğ edilmiş olup, ihtiyaç olması halinde, görevlendirmeler revize edilmektedir. Her kademedeki yönetici, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve sağlıkta kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.

YETKİ DEVRİ

      Hastanemiz ve bağlı birimlerde çalışan personellerin yetki devri mevzuatlar ve yönergeler (663 sayılı KHK Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi, Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı İmza Yetkilileri Yönergesi) esas alınarak yetki devri yapılmaktadır. Tüm çalışanların yetki devirleri çalışanların sorumlusu, üst amiri önerisi ve ilgili Müdür/Başhekim Yardımcısı olurundan sonra Başhekim onayı ile yapılır. Yetki devirleri, sorumluluk ve ilişkiler ilgili birimlerin görev yetki ve sorumluluklar dokümanında yer almaktadır.


HASTANE ORGANİZASYON YAPISINDA TANIMLANAN BİRİMLERİN SORUMLULARI VE GÖREV DAĞILIMI

1.ÜST YÖNETİM

HASTANE BAŞHEKİMİ

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Sedat ALTIN

Yasal Yokluğunda: Başhekim Yardımcısı

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

İdari ve Mali İşler Müdürü: Ferhat AZKESGİN

Yasal Yokluğunda: Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü veya Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

DESTEK VE KALİTE HİZMETLER MÜDÜRÜ

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü: NURİ KARA

Yasal Yokluğunda: İdari Ve Mali İşler Müdürü veya Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: Hakan TOPTAŞ

Yasal Yokluğunda: İdari Ve Mali İşler Müdürü veya Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

KALİTE VE VERİMLİLİK YÖNETİM BİRİMİ

Kalite ve Verimlilik Yönetim Birimi Sorumlusu, Kalite ve Verimlilik Yönetim Direktörü: Şule ÇAL

Kalite ve Verimlilik Yönetim Birim Çalışanı/Gösterge Sorumlusu: Sadife AY

Kalite ve Verimlilik Yönetim Birim Çalışanı: İbrahim DOĞAN

Kalite ve Verimlilik Yönetim Birimi Veri Giriş Elemanı Yelis DURMAZ

RİSK YÖNETİMİ/İŞ GÜVENLİĞİ KURULU

İş Güvenliği Kurulundan Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Uz. Dr. Kaan KARA

İş Güvenliği Uzmanı: Aygül AKTEL

İş Yeri Hekimi: Dr. Mualla KÖK

İş Yeri Hemşiresi: Gamze CILVARLIOĞLU

İş Yeri Hemşiresi: Melike Nur İÇEN

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

Acil Durum Ve Afet Yönetiminden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Uz. Dr. Kaan KARA

Acil Durum Ve Afet Yönetiminden Sorumlu Başhekim Yardımcısı (Hadımköy): Dr. Mualla KÖK

Acil Durum Afet Yönetimi Sorumlu Müdür: Nuri KARA

Sivil Savunma Amiri: Furkan YENEN

Sivil Savunma Amiri (Hadımköy) : Furkan YENEN

İş Güvenliği Uzmanı: Aygül AKTEL

BULAŞICI HASTALIKLARIN SÜRVEYANSI

Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansından Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Uz. Dr. Emrullah ŞANLAN

Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansından Sorumlu Memur: Nuray SARITAŞ

ENFEKSİYON KONTROL BİRİMİ

Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Uz. Dr. Kaan KARA

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı: Dr. Derya HIRÇIN CENGER/Dr. Esra ÇÖREKLİ

Enfeksiyon Hemşiresi: Canan UYGUR

Enfeksiyon Hemşiresi: Zeynur ERDOĞU

SOSYAL HİZMET BİRİMİ

Sosyal Hizmet Biriminden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Dr. Şükran ÇİFTÇİ

Sosyal Hizmet Birimi Sorumlusu: Yasemin KILIÇ

HASTA İLETİŞİM BİRİMİ / CİMER-SABİM BAŞVURULARI

Hasta İletişim Birimden Sorumlu Başhekim Yardımcısı (Hasta Hakları/Çalışan Hakları): Dr.Şükran ÇİFTÇİ

Hasta İletişim Birim Sorumlusu  (CİMER, SABİM şikâyetleri): Mehmet TIMUR

EĞİTİM VE AR-GE BİRİMİ

Eğitim ve AR-GE Birimi Sorumlu Başhekim Yardımcısı (Tıbbi Hizmetler): Uz. Dr. Kaan KARA

Eğitim ve AR-GE Birimi Sorumlu İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı: Mehmet ÖZÖLMEZOĞLU

Eğitim Hemşiresi: Ebru KÖSEOĞLU

2.TIBBİ HİZMETLER

Tıbbi Hizmetler Sorumlu Hekimi: Hastane Başhekimi Prof. Dr. Sedat ALTIN

GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ KLİNİKLERİ SORUMLUSU

Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Kliniklerinden Sorumlu Başhekim Yard: Uz. Dr. Kaan KARA

Göğüs Hastalıkları Klinikleri İdari Sorumlusu: Uz. Dr. Murat KIYIK

Göğüs Cerrahisi Klinikleri İdari Sorumlusu: Prof. Dr. Muzaffer METİN

Her kliniğin sorumlu hekimi ve sorumlu hemşiresi görevlendirmeleri, özlük dosyalarında yer almaktadır.

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim, hemşire ve koordinatör hemşire

AYAKTAN HASTA HİZMETLERİ  (POLİKLİNİK)

Ayaktan Hasta Hizmetlerinden (Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi ve Diğer Branş Poliklinikleri) Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Dr. Şükran ÇİFTÇİ

Ayaktan Hasta Hizmetlerinden (Hadımköy) Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Dr. Mualla KÖK

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek başhekim yardımcısı/hekim

PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİ

Pulmoner Rehabilitasyon Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı:  Uz. Dr.Kaan KARA

PANSUMAN ODASI HİZMETLERİ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: Hakan TOPTAŞ

KEMOTERAPİ ÜNİTESİ

Kemoterapi Ünitesinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Uz. Dr. Kaan KARA

Kemoterapi Ünitesi Sorumlu Hekimi: Murat KIYIK

Kemoterapi ünitesi sorumlu Hemşiresi: Rana USLU

BRONKOLOJİ ÜNİTESİ

Bronkoloji Ünitesinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Uz. Dr. Kaan KARA

Bronkoloji Ünitesi Sorumlu Hekimi: Doç. Dr. Efsun Gonca CHOUSEIN

Bronkoloji ünitesi sorumlu Hemşiresi: Pakize BUZ

ALERJİ POLİKLİNİĞİ

Alerji Polikliniğinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Dr. Şükran ÇİFTÇİ

Alerji Polikliniği Sorumlu Hemşire: Kebire YILMAZ

UYKU LABORATUVARI

Uyku Laboratuvarından Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Uz. Dr. Kaan KARA

Uyku Laboratuvarından Sorumlu Hekim: Prof. Dr. Sinem Nedime SÖKÜCÜ

ACİL SERVİS HİZMETLERİ (Triyaj, Muayene, Gözlem)

Acil Servis Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Dr. Emrullah ŞANLAN

Acil Servis Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı (Hadımköy): Dr. Mualla KÖK

Acil Servis Hizmetlerinden Sorumlu Hekim: Doç. Dr. Didem GÖRGÜN HATTATOĞLU

Acil Servis Hizmetleri Sorumlu Hemşiresi: Nazmiye AKMAN

Acil Servis Hizmetleri (Hadımköy) Sorumlu Hemşiresi: Umut ASAN

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim-hemşire.

AMELİYATHANE/ANESTEZİ HİZMETLERİ

Ameliyathane Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim yardımcısı: Dr. Emrullah ŞANLAN

Ameliyathane Hizmetleri Sorumlu Hekimi: Prof. Dr. Muzaffer METİN

Ameliyathane Hizmetleri Sorumlu Hemşiresi: Bayram DEMİR

Anestezi Hizmetleri Sorumlu Hekimi: Uz. Dr. Nermin ÇAMUR

Anestezi Hizmetleri Sorumlu Anestezi Teknisyeni: Aysun ÇINAR

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim-hemşire teknisyen.  

                                                                                                                                                                                                

STERİLİZASYON HİZMETLERİ

Sterilizasyon Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Dr. Emrullah ŞANLAN

Sterilizasyon Hizmetleri Sorumlu Hekimi: Prof. Dr. Muzaffer METİN

Sterilizasyon Hizmetleri Sorumlu Hemşiresi: İnci ÇELİK

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim-hemşire.

SOLUNUM YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Yoğun Bakım Ünitesinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Uz. Dr. Kaan KARA

Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi: Uz. Dr. Hatice KUTBAY ÖZÇELİK

Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu hemşiresi: Ebru SARI

CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Yoğun Bakım Ünitesinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Uz. Dr. Kaan KARA

Yoğun Bakım Ünitesinden Sorumlu Hekimi: Uz. Dr. Nermin ÇAMUR

Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi: Yasemin ŞENTÜRK

2. BASAMAK SOLUNUM YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Yoğun Bakım Ünitesinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Uz. Dr. Kaan KARA

Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi: Uz. Dr. Hatice KUTBAY ÖZÇELİK

Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu hemşiresi: Buse BÖLÜK

PALYATİF BAKIM ÜNİTESİ

Palyatif Bakım Ünitesinden SorumluBaşhekim Yardımcısı: Dr. Mualla KÖK

Palyatif Bakım Ünitesinden Sorumlu Hekimi: Uz. Dr. Funda SEÇİK

Palyatif Bakım Ünitesinden Sorumlu Hemşire: Selma ALTIPARMAK

TRANSFÜZYON ÜNİTESİ

Transfüzyon Ünitesinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Dr. Emrullah ŞANLAN

Transfüzyon Ünitesi Sorumlu Hekimi:  Uz. Dr. Seher ÇİZMECİ

Transfüzyon Ünitesinden Sorumlu Teknisyen: Vildan AYCIBIN

İLAÇ YÖNETİMİ VE ECZANE BİRİMİ

İlaç Yönetimi ve Eczane Biriminden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Uz. Dr. Kaan KARA

İlaç Yönetimi ve Eczane Biriminden Sorumlu Başhekim Yardımcısı (Hadımköy): Dr. Mualla KÖK

Akılcı Antibiyotik Temsilcisi: Uz. Dr. Derya HIRÇIN CENGER

Sorumlu Eczacı: Handan ALTIN

Farmakovijilans Sorumlusu: Eczacı Handan ALTIN

Akılcı İlaç Temsilcisi: Eczacı Ülkü Büşra YILMAZ

 

GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

Görüntüleme Hizmetleri Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Dr. Şükran ÇİFTÇİ

Görüntüleme Hizmetleri Sorumlu Başhekim Yardımcısı (Hadımköy): Dr. Mualla KÖK

Görüntüleme Hizmetleri Sorumlu Hekimi: Uz. Dr. Hasan Murat DİKMEN

Görüntüleme Hizmetleri Birimi Sorumlu Teknisyeni: Tansu TOPUZ

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim-hemşire

LABORATUVAR HİZMETLERİ (MERKEZ)

Merkez Laboratuvar Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Dr. Şükran ÇİFTÇİ

Merkez Laboratuvar Hizmetleri Sorumlu Hekimi: Dr. Emine ALTUNKAYNAK

Merkez Laboratuvar Hizmetlerinden Sorumlu Teknisyen: İsmigül FİLİZ- Mine KARA

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim-teknisyen.

LABORATUVAR HİZMETLERİ (PATOLOJİ)

Patoloji Laboratuvar Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Dr. Şükran ÇİFTÇİ

Patoloji Laboratuvar Hizmetleri Sorumlu Hekimi: Dr. Neslihan FENER

Patoloji Laboratuvar Hizmetlerinden Sorumlu Teknisyen: Ezgi AYTEKİN

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim-teknisyen.

LABORATUVAR KİTLERİ VE DİĞER SARF MALZEMELERİ ANA DEPOSU

Stok Yönetiminden Sorumlu İd. Ve Mali İşler Müd. Yrd.: Eyüp GÜVELİ

Laboratuvar Kitleri Ve Diğer Sarf Malzemeleri Deposu Sorumlu Taşınır Kayıt Yetkilisi: Dr. Emine ALTUNKAYNAK

Laboratuvar Kitleri ve Diğer Sarf Malzemeleri Ana Deposu Stok Yönetimi Görevlisi: Emine İLBAY

TİG HİZMETLERİ

TİG Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Uz. Dr. Kaan KARA

SAĞLIK TURİZMİ HİZMETLERİ

Sağlık Turizmi Hizmetleri (Tıbbi): Dr. Mualla KÖK

Sağlık Turizmi Hizmetleri Sorumlu İdari Ve Mali İşler Müdür Yardımcısı (Destek) : Mehmet ÖZÖLMEZOĞLU

SAĞLIK KURULU

Sağlık Kurulundan Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Uz. Dr. Kaan KARA

Sağlık Kurulundan Sorumlu İdari Ve Mali İşler Müdür Yardımcısı: Mehmet ÖZÖLMEZOĞLU


DIŞ İLİŞKİLER/İLETİŞİM VE TANITIM BİRİMİ

Dış İlişkiler - İletişim ve Tanıtım BirimiSorumlu Başhekim Yardımcısı:  Dr. Şükran ÇİFTÇİ

İletişim ve Tanıtım BirimiSorumlu Müdür Yardımcısı:  Kamil KÜLSOY

İletişim ve Tanıtım Birimi Veri Giriş Elemanı: Dilan AÇIKGÖZ

3.DESTEK HİZMETLER

SATIN ALMA BİRİMİ

Satın Alma Biriminden Sorumlu Başhekim Yardımcısı (Tıbbi): Uz. Dr. Kaan KARA

Satın Alma Biriminden Sorumlu Müdür Yardımcısı: Eyüp GÜVELİ

İNSAN KAYNAKLARI VE ÖZLÜK İŞLERİ HİZMETLERİ

İnsan Kaynakları ve Özlük İşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı : Mehmet ÖZÖLMEZOĞLU

MAAŞ

Maaştan Sorumlu İdari Ve Mali İşler Müdür Yardımcısı : Mehmet ÖZÖLMEZOĞLU

DÖNER SERMAYE

Döner Sermayeden Sorumlu Başhekim Yardımcısı (Tıbbi): Uz. Dr. Kaan KARA

TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ

Arşivden Sorumlu Müdür: Nuri KARA

Arşivden Sorumlu Müdür Yrd.: Kamil KÜLSOY

GELİR FATURALANDIRMA

Gelir Faturalandırmadan Sorumlu Başhekim Yardımcısı (Tıbbi): Uz. Dr. Kaan KARA

Gelir Faturalandırmadan Sorumlu Müdür Yardımcısı : Mehmet ÖZÖLMEZOĞLU

KREŞ HİZMETLERİ

Kreş Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı: Kamil KÜLSOY

BİLGİ İŞLEM

Bilgi İşlemden Sorumlu Başhekim Yardımcısı (Tıbbi): Uz. Dr. Kaan KARA

Bilgi İşlemden Sorumlu Müdür Yardımcısı : Mehmet ÖZÖLMEZOĞLU
Bilgi İşlem Firma Sorumlusu: Seçgin CESUR

BÜTÇE HİZMETLERİ

Bütçeden Sorumluİdari Ve Mali İşler Müdür Yardımcısı: Eyüp GÜVELİ

GİDER TAHAKKUK HİZMETLERİ

Gider Tahakkuktan Sorumlu İdari Ve Mali İşler Müdür Yardımcısı: Eyüp GÜVELİ

 
ÇEVRE VE ATIK HİZMETLERİ

Çevre Birimi (Tıbbi) Sorumlu Başhekim Yardımcısı:Dr. Mualla KÖK

Atık Hizmetleri Yönetimi Sorumlu Müdür: Nuri KARA

Atık Hizmetleri Yönetimi Sorumlu Müdür Yardımcısı: Muratcan METİN

MORG HİZMETLERİ

Morg Hizmetleri Sorumlu Müdür:  Nuri KARA

Morg Hizmetleri Sorumlusu Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı: Kamil KÜLSOY

İSTATİSTİK VE TSİM HİZMETLERİ

İstatistik ve TSİM Hizmetleri Sorumlu Başhekim Yardımcısı.: Uz. Dr. Kaan KARA

İstatistik ve TSİM Hizmetleri Sorumlu İdari Ve Mali İşler Müdür Yardımcısı: Mehmet ÖZÖLMEZOĞLU
İstatistik ve TSİM Hizmetleri Sorumlusu: Duygu ALTINSOY

SANTRAL HİZMETLERİ

Santral Hizmetlerinden Sorumlu Müdür:  Nuri KARA

Santral Hizmetlerinden Sorumlu İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı: Kamil KÜLSOY

AYNİYAT DAYANIKLI TAŞINIR KAYIT KONTROL KABUL YETKİLİSİ

 Sorumlu Müdür Yardımcısı: Eyüp GÜVELİ

 Ayniyat Birim Sorumlusu: Ergin YÜKSEL

Ayniyat Birim Sorumlusu: Ali TAYLAN

AYNİYAT TÜKETİM TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ

Sorumlu Müdür Yardımcısı: Eyüp GÜVELİ

Ayniyat Birim Sorumlusu: Ömer Faruk DEMİR

Ayniyat Birim Sorumlusu (Atölye): Nadire GÖÇER

TIBBİ SARF TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ

 Sorumlu Müdür Yardımcısı: Eyüp GÜVELİ

 Depo Sorumlusu: Necmi Burak ŞAHİN

BİYOMEDİKAL DAYANIKLI TAŞINIR/ BİYOMEDİKAL SARF TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ

Sorumlu Müdür Yardımcısı: Eyüp GÜVELİ

Depo Sorumlusu: Hafize DEMİREL