Temel İlke ve Değerler
01 Nisan 2024

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Hasta haklarına saygı

Tıbbi etik kurallara bağlılık

Dürüstlük

Bilgi

Araştırmacılık

Yeniliklere açıklık

Sorumluluk

Duyarlılık

Vefa

Şeffaflık

Katılımcılık

Takım ruhu

Birbirimize güvenmek