T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
Eğitim Araştırma Hastanesi

İlaç Yönetim Ekibi


ADI - SOYADI

ÜNVANI

Doç. Dr. Celalettin İbrahim KOCATÜRK

Hastane Yöneticisi/Başhekimi(Ekip Sorumlusu)

Dr. Mehmet TOPTAŞ

Başhekim Yardımcısı (Ekip Sorumlu Yardımcısı)

Uz. Dr. Derya HIRÇIN CENGER

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı/Akılcı Antibiyotik Sorumlusu

Uz. Dr. Efsun Gonca CHOUSİN

Göğüs Hastalıkları Uzmanı/ Acil Servis Sorumlusu

Uz. Ecz. Handan ALTIN

Farmakovijilans Sorumlusu/Başeczacı

Ferhat AZKESGİN

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Hakan TOPTAŞ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Op. Dr. Mehmet KILIÇ

Göğüs Cerrahisi Uzmanı

Uz. Dr. Nilgün Zeynep ULUKOL

C.Y.B.Ü Sorumlu Hekimi

Doç. Dr. Murat HALİLOĞLU

S.Y.B.Ü Sorumlu Hekimi

Doç. Dr. Mediha Gönenç ORTAKÖYLÜ

Göğüs Hastalıkları İdari Sorumlusu

Şule AKSU KAPUCU

Klinik Eczacı/Akılcı İlaç Temsilcisi/Komite Sekretaryası

Tuğçe Funda KILIÇ

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Alev ÇITAK

Kalite ve Verimlilik Yönetim Direktörü

Feride AKAÇİN

Kalite ve Verimlilik Yönetim Birimi