T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
Eğitim Araştırma Hastanesi

Organizasyon Yapısı


DİKEY VE YATAY KOORDİNASYON VE ENTEGRASYON NOKTALARI:

 • Hastanemizin organizasyon yapısı KU.YD.01 Organizasyon Şemasında belirtilmiş olup  en üst basamağında Hastane Başhekimi vardır.
 • Başhekim Yardımcıları birbirlerine yatay, müdürler birbirleri ile yatay,  Hastane Başhekime ise dikey olarak bağlıdırlar.

  HASTANE BAŞHEKİMİNE DİKEY, BİRBİRLERİ İLE YATAY OLARAK BAĞLI BİRİMLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 • Başhekim Yardımcıları
 • İdari Mali İşler Müdürü
 • Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜRÜNE DİKEY,  BİRBİRLERİNE YATAY OLARAK BAĞLI BİRİMLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 1. Satın alma servisi hizmetleri
 2. İhale hazırlık, satın alma ve gider tahakkuk birimleri organizasyonu
 3. Talep takip ve organizasyonu
 4. Gider tahakkuk servisi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 5. Bütçe takip işleri
 6. İstatistik birimi çalışmalarının takibi ve organizasyonu
 7. Sağlık kurulu hizmetlerin takibi ve organizasyonu
 8. Bilgi işlem birimi yönetim ve organizasyonu
 9. Doğrudan temin birim organizasyonu
 10. Devlet malzeme ofisi alım işlemleri ve takibi
 11. Sigorta işlemleri hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 12. Sağlık net işlemleri takibi ve organizasyonu
 13. Hizmet takip birimi yönetim ve organizasyonu
 14. Fatura servisi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 15. Gelir tahakkuk servisi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 16. Sayman mutemetliği işlemleri takibi ve organizasyonu 
 17. Hasta geri ödemeleri işlemleri takibi ve organizasyonu
 18. AR-GE birimi çalışmaları organizasyonu
 19. Hastane stok yönetimi takibi ve organizasyonu
 20. Laboratuvar depolarının takibi ve organizasyonu
 21. Biyomedikal-cerrahi el aleti deposu hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 22. Eczane ilaç ve sıhhi sarf depoları hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 23. Ayniyat birimi, Klinik mühendislik ve Biyomedikal birimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 24. Sağlık turizmi işlerinin takibi ve organizasyonu
 25. Kantin ve ticari alanların kiraya verilmesi işlemleri takibi ve organizasyonu
 26. Teşhis ilişkili gruplandırma (TİG) işlemleri takibi ve organizasyonu
 27. Vezne çalışmalarının ve nöbetçi memurluk birimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 28. Santral birimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 29. Çevre ilaçlama birimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 30. Kreş ve gündüz bakım evi organizasyonu
 31. İnsan kaynakları yönetimi ve personel servisi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 32. Maaş tahakkuk servisi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 33. Kurul, komite ve komisyon üyelikleri takibi
 34. Evrak servisi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 35. Adli ve Hukuk işleri birimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu

DESTEK VE KALİTE HİZMETLERİ MÜDÜRÜNE DİKEY,  BİRBİRLERİNE YATAY OLARAK BAĞLI BİRİMLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 1. Sağlık otelciliği işlemlerinin takip ve organizasyonu
 2. Olağanüstü durum organizasyonu
 3. Arşiv Birimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 4. Teknik servis hizmetlerinin (İnşaat, bakım, onarım vb.) organizasyonu ve takibi
 5. Cenaze ve morg işlemleri takip ve organizasyonu
 6. Sivil savunma çalışmalarının (Acil durum, kriz işlemleri, afet planlaması, deprem ve yangın tatbikatlarının planlaması ve takibi) takip ve organizasyonu
 7. Sosyal hizmetlerin takibi
 8. Hastane atık yönetimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 9. Bahçe, otopark ve çevre düzeni
 10. Çamaşırhane birimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 11. Güvenlik hizmetleri ve personelin çalışma düzen takibi
 12. Terzihane birimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 13. Erişilebilirlik izleme ve değerlendirme hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 14. Garaj birimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu (poliklinik ve eve hasta nakil hizmetleri)
 15. Kurul, komite ve komisyon üyelikleri takibi
 16. Mutfak hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 17. Temizlik personellerinin planlanması, takip ve organizasyonu

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜNE DİKEY OLARAK BAĞLI, BİRBİRLERİNE YATAY OLARAK BAĞLI BİRİMLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 • Koordinatör Hemşire
 • YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

      Hemşire-Ebe- Sağlık memuru

 • GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ KLİNİKLERİ

      Hemşire-Ebe-Sağlık memuru

 • TBC KLİNİKLERİ

      Hemşire-Ebe-Sağlık memuru

 • AMELİYATHANE/ STERİLİZASYON HİZMETLERİ

      Hemşire-Ebe-teknisyen-tekniker- Sağlık memuru  

 • POLİKLİNİK HİZMETLERİ ve ALLERJİ POLİKLİNİĞİ

      Hemşire-Ebe- Sağlık memuru

 • ACİL SERVİS

      Hemşire-Ebe-ATT- sağlık memuru

 • BİYOKİMYA LABORATUVARI

      Hemşire-Ebe-Teknisyen- Sağlık memuru

 • PATOLOJİ LABORATUVARI

      Hemşire-Ebe-Teknisyen-Tekniker- Sağlık memuru

 • MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

       Hemşire-Ebe-Teknisyen- Sağlık memuru

 • TRANSFÜZYON MERKEZİ

       Hemşire-Ebe-Teknisyen- Sağlık memuru

 • GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

       Teknisyen

 • BRONKOLOJİ ÜNİTESİ

      Hemşire-Ebe-Teknisyen- Sağlık memuru

 • UYKU LABORATUVARI

    Teknisyen-Tekniker

 • KEMOTERAPİ ÜNİTESİ

      Hemşire-Ebe- Sağlık memuru

 • PALYATİF BAKIM ÜNİTESİ

      Hemşire-Ebe- Sağlık memuru

 • PANSUMAN ODASI

    Hemşire-Ebe-Sağlık memuru

 

KALİTE VE VERİMLİLİK YÖNETİM DİREKTÖRÜNE DİKEY, BİRBİRLERİ İLE YATAY OLARAK BAĞLI BİRİMLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 • Kalite ve Verimlilik Yönetim Birim Çalışanı
 • Gösterge Sorumlusu
 • Bölüm Kalite Sorumluları
 • SKS Komiteleri
 • SKS Ekipleri
 • Kalite ve Verimlilik Yönetim Birimi veri giriş elemanı

SORUMLULUK VE İLİŞKİLER

 • Her biriminin asil ve yedek sorumluları Hastane Başhekimi oluru ile kişilere tebliğ edilmiş olup, ihtiyaç olması halinde, görevlendirmeler revize edilmektedir. Her kademedeki yönetici, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve sağlıkta kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.

YETKİ DEVRİ

      Hastanemiz ve bağlı birimlerde çalışan personellerin yetki devri mevzuatlar ve yönergeler (663 sayılı KHK Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi, Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı İmza Yetkilileri Yönergesi) esas alınarak yetki devri yapılmaktadır. Tüm çalışanların yetki devirleri çalışanların sorumlusu, üst amiri önerisi ve ilgili Müdür/Başhekim Yardımcısı olurundan sonra Başhekim onayı ile yapılır. Yetki devirleri, sorumluluk ve ilişkiler ilgili birimlerin görev yetki ve sorumluluklar dokümanında yer almaktadır.

 

 

 

HASTANE ORGANİZASYON YAPISINDA TANIMLANAN BİRİMLERİN SORUMLULARI VE GÖREV DAĞILIMI

1.ÜST YÖNETİM

HASTANE BAŞHEKİMİ

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Sedat ALTIN

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

İdari ve Mali İşler Müdürü: Ferhat AZKESGİN

Yasal Yokluğunda: Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü NURİ KARA

DESTEK VE KALİTE HİZMETLER MÜDÜRÜ

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü: NURİ KARA

Yasal Yokluğunda: İdari Ve Mali İşler Müdürü Ferhat AZKESGİN

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: Hakan TOPTAŞ

Yasal Yokluğunda: İdari Ve Mali İşler Müdürü Ferhat AZKESGİN

KALİTE VE VERİMLİLİK YÖNETİM BİRİMİ

Kalite ve Verimlilik Yönetim Birimi Sorumlusu, Kalite ve Verimlilik Yönetim Direktörü: Şule ÇAL

Kalite ve Verimlilik Yönetim Birim Çalışanı/Gösterge Sorumlusu: Nihal ERDOĞAN

RİSK YÖNETİMİ/İŞ GÜVENLİĞİ KURULU

İş güvenliği kurulundan sorumlu Başhekim Yardımcısı: Uz. Dr. Utku Deniz ALTUN

İş güvenliği uzmanı: Aygül AKTEL

İş Yeri Hekimi: Dr. Mualla KÖK

İş Yeri Hemşiresi: Gamze CILVARLIOĞLU

BULAŞICI HASTALIKLARIN SÜRVEYANSI

Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansından Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Uz. Dr. Utku Deniz ALTUN

Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansından Sorumlu Memur: Nuray SARITAŞ

SOSYAL HİZMET BİRİMİ

Sosyal Hizmet Biriminden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Uz. Dr. Utku Deniz ALTUN

Sosyal Hizmet Birimi Sorumlusu: Yasemin KILIÇ

HASTA İLETİŞİM BİRİMİ / CİMER-SABİM BAŞVURULARI

Hasta İletişim Birimden Sorumlu Başhekim Yardımcısı (Hasta Hakları/Çalışan Hakları): Uz. Dr. Utku Deniz ALTUN

Hasta İletişim Birim Sorumlusu  (CİMER, SABİM şikâyetleri): Mehmet TIMUR

 

EĞİTİM VE AR-GE BİRİMİ

Eğitim ve AR-GE Birimi Sorumlu Başhekim Yardımcısı (Tıbbi Hizmetler): Doç. Dr. Seda TURAL ÖNÜR

Eğitim ve AR-GE Birimi Sorumlu İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı: Erol AKBAYRAK

Eğitim Hemşiresi: Hemşire Nazik YALNIZ

Eğitim Hemşiresi: Hemşire Ebru KAYA

2.TIBBİ HİZMETLER

Tıbbi Hizmetler Sorumlu Hekimi: Hastane Başhekimi Prof. Dr. Sedat ALTIN

GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ KLİNİKLERİ SORUMLUSU

Göğüs Hastalıkları Kliniklerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç. Dr. Seda TURAL ÖNÜR

Göğüs Cerrahisi Kliniklerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç.Dr. Mehmet TOPTAŞ

Göğüs Hastalıkları Klinikleri İdari Sorumlusu: Uz. Murat KIYIK

Göğüs Cerrahisi Klinikleri İdari Sorumlusu: Prof. Dr. Muzaffer METİN

Her kliniğin sorumlu hekimi ve sorumlu hemşiresi görevlendirmeleri, özlük dosyalarında yer almaktadır.

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim, hemşire ve koordinatör hemşire

AYAKTAN HASTA HİZMETLERİ  (POLİKLİNİK)

Ayaktan Hasta Hizmetlerinden  (Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Poliklinikleri) Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Uz. Dr. Kaan KARA

Ayaktan Hasta Hizmetlerinden  (Diğer Branş Poliklinikleri) Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Uz. Dr. Utku Deniz ALTUN

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek başhekim yardımcısı/hekim

KEMOTERAPİ ÜNİTESİ

Kemoterapi Ünitesinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Uz. Dr. Kaan KARA

Kemoterapi Ünitesi Sorumlu Hekimi: Murat KIYIK

Kemoterapi ünitesi sorumlu Hemşiresi: Rana USLU

BRONKOLOJİ ÜNİTESİ

Bronkoloji Ünitesinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç. Dr. Seda TURAL ÖNÜR

Bronkoloji Ünitesi Sorumlu Hekimi: Doç.Dr. Cengiz ÖZDEMİR

Bronkoloji ünitesi sorumlu Hemşiresi: Gulsemin BAYRAM

ALLERJİ POLİKLİNİĞİ

Allerji Polikliniğinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Uz. Dr. Utku Deniz ALTUN

Allerji Polikliniği Sorumlu Hemşire: Kebire YILMAZ

 

UYKU LABORATUVARI

Uyku Laboratuvarından Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Uz. Dr. Kaan KARA

Uyku Laboratuvarından Sorumlu Hekim: Dr. Cengiz ÖZDEMİR

ACİL SERVİS HİZMETLERİ (Triyaj, Muayene, Gözlem)

Acil Servis Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç. Dr. Mehmet TOPTAŞ

Acil Servis Hizmetlerinden Sorumlu Hekim: Doç. Dr. Elif Yelda NİKSARLIOĞLU

Acil Servis Hizmetleri Sorumlu Hemşiresi: Mustafa YILMAZ

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim-hemşire

AMELİYATHANE/ANESTEZİ HİZMETLERİ

Ameliyathane Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim yardımcısı:  Doç.Dr. Mehmet TOPTAŞ

Ameliyathane Hizmetleri Sorumlu Hekimi: Prof. Dr. Muzaffer METİN

Ameliyathane Hizmetleri Sorumlu Hemşiresi: Gülseren YÜZGEÇ

Anestezi Hizmetleri Sorumlu Hekimi: Dr. Tuğçe BARÇA ŞEKER

Anestezi Hizmetleri Sorumlu Anestezi Teknisyeni: Aysun ÇINAR

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim-hemşire teknisyen.                                                                                                                                                                                                        

STERİLİZASYON HİZMETLERİ

Sterilizasyon Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç.Dr. Mehmet TOPTAŞ

Sterilizasyon Hizmetleri Sorumlu Hekimi: Prof. Dr. Muzaffer METİN

Sterilizasyon Hizmetleri Sorumlu Hemşiresi: Sadife GÜLTEKİN

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim-hemşire.

SOLUNUM YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Yoğun Bakım Ünitesinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç. Dr. Seda TURAL ÖNÜR

Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi: Uz. Dr. Hatice KUTBAY ÖZÇELİK

Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu hemşiresi: Hanife SALUR

CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Yoğun Bakım Ünitesinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç.Dr. Mehmet TOPTAŞ

Yoğun Bakım Ünitesinden Sorumlu Hekimi: Uz. Dr. Tuğçe BARÇA ŞEKER

Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi: Yasemin ŞENTÜRK

TRANSFÜZYON ÜNİTESİ

Transfüzyon Ünitesinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Uz. Dr. Utku Deniz ALTUN

Transfüzyon Ünitesi Sorumlu Hekimi:  Dr. Sevinç YENİCE AKTAŞ

Transfüzyon Ünitesinden Sorumlu Teknisyen: Vildan AYCIBIN

 

İLAÇ YÖNETİMİ VE ECZANE BİRİMİ

İlaç Yönetimi ve Eczane Biriminden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç.Dr. Mehmet TOPTAŞ

Akılcı Antibiyotik Temsilcisi: Dr. Derya HIRÇIN CENGER

Sorumlu Eczacı: Eczacı Handan ALTIN

Farmakovijilans Sorumlusu: Eczacı Handan ALTIN

Akılcı İlaç Temsilcisi: Eczacı Ülkü Büşra YILMAZ

GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

Görüntüleme Hizmetleri Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç.Dr. Mehmet TOPTAŞ

Görüntüleme Hizmetleri Sorumlu Hekimi: Dr. Aynur YERLİOĞLU / Dr. Mehmet TUTAR

Görüntüleme Hizmetleri Birimi Sorumlu Teknisyeni: Tansu TOPUZ

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim-hemşire

LABORATUVAR HİZMETLERİ (MERKEZ)

Merkez Laboratuvar Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç.Dr. Mehmet TOPTAŞ

Merkez Laboratuvar Hizmetleri Sorumlu Hekimi: Dr. Emine ALTUNKAYNAK

Merkez Laboratuvar Hizmetlerinden Sorumlu Teknisyen: İsmigül FİLİZ- Mine KARA

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim-teknisyen.

LABORATUVAR HİZMETLERİ (PATOLOJİ)

Patoloji Laboratuvar Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç.Dr. Mehmet TOPTAŞ

Patoloji Laboratuvar Hizmetleri Sorumlu Hekimi: Dr. Neslihan FENER

Patoloji Laboratuvar Hizmetlerinden Sorumlu Teknisyen: Muratcan METİN

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim-teknisyen.

LABORATUVAR KİTLERİ VE DİĞER SARF MALZEMELERİ ANA DEPOSU

Stok Yönetiminden Sorumlu İd. Ve Mali İşler Müd. Yrd.: Eyüp GÜVELİ

Laboratuvar Kitleri Ve Diğer Sarf Malzemeleri Deposu Sorumlu Taşınır Kayıt Yetkilisi: Dr. Emine ALTUNKAYNAK

Laboratuvar Kitleri ve Diğer Sarf Malzemeleri Ana Deposu Stok Yönetimi Görevlisi: Emine İLBAY

DIŞ İLİŞKİLER/BASIN HALKLA İLİŞKİLER

Dış İlişkiler Sorumlu Başhekim Yardımcısı:  Uz. Dr. Utku Deniz ALTUN

İletişim ve Tanıtım BirimiSorumlu Başhekim Yardımcısı:  Doç. Dr. Mehmet TOPTAŞ

İletişim ve Tanıtım BirimiSorumlu Müdür Yardımcısı:  Kamil KÜLSOY

TİG HİZMETLERİ

TİG Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Uz. Dr. Kaan KARA

 

PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİ

Pulmoner Rehabilitasyon Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı:  Doç. Dr. Seda TURAL ÖNÜR

PALYATİF BAKIM ÜNİTESİ

Palyatif Bakım Ünitesinden SorumluBaşhekim Yardımcısı: Uz. Dr. Utku Deniz ALTUN

Palyatif Bakım Ünitesinden Sorumlu Hemşire: Selma ALTIPARMAK

ENFEKSİYON KONTROL BİRİMİ

Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç. Dr. Seda TURAL ÖNÜR

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı: Dr. Derya HIRÇIN CENGER/Dr. Esra ÇÖREKLİ

Enfeksiyon Hemşiresi: Canan UYGUR

Enfeksiyon Hemşiresi: Zeynur ERDOĞU

PANSUMAN ODASI HİZMETLERİ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: Hakan TOPTAŞ

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

Acil Durum Ve Afet Yönetiminden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Uz. Dr. Utku Deniz ALTUN

Acil Durum Afet Yönetimi Sorumlu Müdür: Nuri KARA

Sivil Savunma Uzmanı: Ömer SAĞIR

İş Güvenliği Uzmanı: Aygül AKTEL

SAĞLIK TURİZMİ HİZMETLERİ

Sağlık Turizmi Hizmetleri (Tıbbi): Uz. Dr. Utku Deniz ALTUN

Sağlık Turizmi Hizmetleri (Destek): Yasin YÜCE

SATIN ALMA BİRİMİ

Satın Alma Biriminden Sorumlu Başhekim Yardımcısı (Tıbbi): Doç. Dr. Mehmet TOPTAŞ

Satın Alma Biriminden Sorumlu Müdür Yardımcısı: Yasin YÜCE

İNSAN KAYNAKLARI VE ÖZLÜK İŞLERİ HİZMETLERİ

İnsan Kaynakları ve Özlük İşlerinden Sorumlu Müdür Yrd.: Erol AKBAYRAK

MAAŞ

Maaştan Sorumlu İdari Ve Mali İşler Müdür Yrd.: Erol AKBAYRAK

DÖNER SERMAYE

Döner Sermayeden Sorumlu Başhekim Yardımcısı (Tıbbi): Doç. Dr. Seda TURAL ÖNÜR

TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ

Arşivden Sorumlu Müdür: Nuri KARA

Arşivden Sorumlu Müdür Yrd.: Kamil KÜLSOY

 

GELİR FATURALANDIRMA

Gelir Faturalandırmadan Sorumlu Başhekim Yardımcısı (Tıbbi): Doç. Dr. Mehmet TOPTAŞ

Gelir Faturalandırmadan Sorumlu Müdür Yardımcısı: Erol AKBAYRAK

KREŞ HİZMETLERİ

Kreş Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı: Yasin YÜCE

BİLGİ İŞLEM

Bilgi İşlemden Sorumlu Başhekim Yardımcısı (Tıbbi): Doç. Dr. Mehmet TOPTAŞ

Bilgi İşlemden Sorumlu Müdür Yardımcısı: Erol AKBAYRAK

Bilgi İşlem Firma Sorumlusu: Seçgin CESUR

AMBAR-DEPO-STOK YÖNETİMİ

Ambar-Depo-Stok Yönetiminden Sorumlu Müdür Yardımcısı:  Eyüp GÜVELİ

Ayniyat Depo Sorumlusu: Ergin YÜKSEL

BÜTÇE HİZMETLERİ

Bütçeden Sorumluİdari Ve Mali İşler Müdür Yardımcısı: Yasin YÜCE

GİDER TAHAKKUK HİZMETLERİ

Gider Tahakkuktan Sorumlu İdari Ve Mali İşler Müdür Yardımcısı: Yasin YÜCE

SAĞLIK KURULU

Sağlık Kurulundan Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç. Dr. Seda TURAL ÖNÜR

Sağlık Kurulundan Sorumlu İdari Ve Mali İşler Müdür Yardımcısı: Yasin YÜCE

ÇEVRE VE ATIK HİZMETLERİ

Çevre Birimi (Tıbbi) Sorumlu Başhekim Yardımcısı:Uz. Dr. Utku Deniz ALTUN

Atık Hizmetleri Yönetimi Sorumlu Müdür:  Nuri KARA

Atık Hizmetleri Yönetimi Sorumlu Müdür Yardımcısı: Kamil KÜLSOY

MORG HİZMETLERİ

Morg Hizmetleri Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Uz. Dr. Utku Deniz ALTUN

Morg Hizmetleri Sorumlusu Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı: Kamil KÜLSOY

İSTATİSTİK VE TSİM HİZMETLERİ

İstatistik ve TSİM Hizmetleri Sorumlu İdari Ve Mali İşler Müdür Yardımcısı.: Erol AKBAYRAK

İstatistik ve TSİM Hizmetleri Sorumlusu: Duygu ALTİNSOY

SANTRAL HİZMETLERİ

Santral Hizmetlerinden Sorumlu İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı: Eyüp GÜVELİ

AYNİYAT DAYANIKLI TAŞINIR KAYIT KONTROL KABUL YETKİLİSİ

 Sorumlu Müdür Yardımcısı: Eyüp GÜVELİ

 Ayniyat Birim Sorumlusu: Ergin YÜKSEL

AYNİYAT TÜKETİM TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ

Sorumlu Müdür Yardımcısı: Eyüp GÜVELİ

Ayniyat Birim Sorumlusu: Ömer Faruk DEMİR

Ayniyat Birim Sorumlusu(Atölye): Ufuk SÖNMEZ

TIBBİ SARF TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ

 Sorumlu Müdür Yardımcısı: Eyüp GÜVELİ

 Depo Sorumlusu: Necmi Burak ŞAHİN

BİYOMEDİKAL DAYANIKLI TAŞINIR/ BİYOMEDİKAL SARF TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ

Sorumlu Müdür Yardımcısı: Eyüp GÜVELİ

Depo Sorumlusu: Ali TAYLAN