T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
Eğitim Araştırma Hastanesi

Organizasyon Yapısı


DİKEY VE YATAY KOORDİNASYON VE ENTEGRASYON NOKTALARI:

 • Hastanemizin organizasyon yapısı KU.YD.01 Organizasyon Şemasında belirtilmiş olup  en üst basamağında Hastane Başhekimi vardır.
 • Başhekim Yardımcıları birbirlerine yatay, müdürler birbirleri ile yatay,  Hastane Başhekime ise dikey olarak bağlıdırlar.

  HASTANE BAŞHEKİMİNE DİKEY, BİRBİRLERİ İLE YATAY OLARAK BAĞLI BİRİMLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 • Başhekim Yardımcıları
 • İdari Mali İşler Müdürü
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜRÜNE DİKEY,  BİRBİRLERİNE YATAY OLARAK BAĞLI BİRİMLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 1. Satın alma servisi hizmetleri
 2. İhale hazırlık, satın alma ve gider tahakkuk birimleri organizasyonu
 3. Talep takip ve organizasyonu
 4. Gider tahakkuk servisi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 5. Bütçe takip işleri
 6. Sağlık otelciliği işlemlerinin takip ve organizasyonu
 7. İstatistik birimi çalışmalarının takibi ve organizasyonu
 8. Sağlık kurulu hizmetlerin takibi ve organizasyonu
 9. Bilgi işlem birimi yönetim ve organizasyonu
 10. Doğrudan temin birim organizasyonu
 11. Devlet malzeme ofisi alım işlemleri ve takibi
 12. Sigorta işlemleri hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 13. Sağlık net işlemleri takibi ve organizasyonu
 14. Olağanüstü durum organizasyonu
 15. Hizmet takip birimi yönetim ve organizasyonu
 16. Fatura servisi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu

  HAZIRLAYAN

  KONTROL EDEN

  ONAYLAYAN

   

 17. Gelir tahakkuk servisi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 18. Sayman mutemetliği işlemleri takibi ve organizasyonu
 19. Hasta geri ödemeleri işlemleri takibi ve organizasyonu
 20. AR-GE birimi çalışmaları organizasyonu
 21. Hastane stok yönetimi takibi ve organizasyonu
 22. Laboratuvar depolarının takibi ve organizasyonu
 23. Biyomedikal-cerrahi el aleti deposu hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 24. Eczane ilaç ve sıhhi sarf depoları hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 25. Ayniyat birimi, Klinik mühendislik ve Biyomedikal birimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 26. Sağlık turizmi işlerinin takibi ve organizasyonu
 27. Kantin ve ticari alanların kiraya verilmesi işlemleri takibi ve organizasyonu
 28. Sağlıkta Kalite Standartları ve Verimlilik değerlendirmeleri takibi ve organizasyonu
 29. Arşiv Birimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 30. Teşhis ilişkili gruplandırma (TİG) işlemleri takibi ve organizasyonu
 31. Vezne çalışmalarının ve nöbetçi memurluk birimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 32. Santral birimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 33. Çevre ilaçlama birimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 34. Teknik servis hizmetlerinin (İnşaat, bakım, onarım vb.) organizasyonu ve takibi
 35. Cenaze ve morg işlemleri takip ve organizasyonu
 36. Kreş ve gündüz bakım evi organizasyonu
 37. Sivil savunma çalışmalarının (Acil durum, kriz işlemleri, afet planlaması, deprem ve yangın tatbikatlarının planlaması ve takibi) takip ve organizasyonu
 38. Sosyal hizmetlerin takibi
 39. Hastane atık yönetimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 40. Bahçe, otopark ve çevre düzeni
 41. Çamaşırhane birimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 42. Güvenlik hizmetleri ve personelin çalışma düzen takibi
 43. Terzihane birimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 44. Erişilebilirlik izleme ve değerlendirme hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 45. Garaj birimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu (poliklinik ve eve hasta nakil hizmetleri)
 46. İnsan kaynakları yönetimi ve personel servisi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 47. Maaş tahakkuk servisi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 48. Kurul, komite ve komisyon üyelikleri takibi
 49. Evrak servisi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 50. Adli ve Hukuk işleri birimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 51. Mutfak hizmetlerinin takibi ve organizasyonu
 52. Temizlik personellerinin planlanması, takip ve organizasyonu

53. Hastane atık yönetimi hizmetlerinin takibi ve organizasyonu

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜNE DİKEY OLARAK BAĞLI, BİRBİRLERİNE YATAY OLARAK BAĞLI BİRİMLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 • Koordinatör Hemşire
 • YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

      Hemşire-ebe- Sağlık memuru

 • GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ KLİNİKLERİ

      Hemşire-ebe-Sağlık memuru

 • TBC KLİNİKLERİ

      Hemşire-ebe-Sağlık memuru

 • AMELİYATHANE/ STERİLİZASYON HİZMETLERİ

      Hemşire-ebe-teknisyen-tekniker- Sağlık memuru  

 • POLİKLİNİK HİZMETLERİ ve ALLERJİ POLİKLİNİĞİ

      Hemşire-ebe- Sağlık memuru

 • ACİL SERVİS

      Hemşire-ebe-ATT- sağlık memuru

 • BİYOKİMYA LABORATUVARI

      Hemşire-ebe-teknisyen- Sağlık memuru

 • PATOLOJİ LABORATUVARI

      Hemşire-ebe-teknisyen-tekniker- Sağlık memuru

 • MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

       Hemşire-ebe-teknisyen- Sağlık memuru

 • TRANSFÜZYON MERKEZİ

       Hemşire-ebe-teknisyen- Sağlık memuru

 • GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

       Teknisyen

 • BRONKOLOJİ ÜNİTESİ

      Hemşire-ebe-teknisyen- Sağlık memuru

 • UYKU LABORATUVARI

    Teknisyen-tekniker

 • KEMOTERAPİ ÜNİTESİ

      Hemşire-Ebe- Sağlık memuru

 • PALYATİF BAKIM ÜNİTESİ

      Hemşire-Ebe- Sağlık memuru

 • PANSUMAN ODASI

    Hemşire-Ebe-Sağlık memuru

KALİTE VE VERİMLİLİK YÖNETİM DİREKTÖRÜNE DİKEY, BİRBİRLERİ İLE YATAY OLARAK BAĞLI BİRİMLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 • Kalite ve Verimlilik Yönetim Birim Çalışanı
 • Gösterge Sorumlusu
 • Bölüm Kalite Sorumluları
 • SKS Komiteleri
 • SKS Ekipleri
 • Kalite ve Verimlilik Yönetim Birimi veri giriş elemanı

SORUMLULUK VE İLİŞKİLER

 • Her biriminin asil ve yedek sorumluları Hastane Başhekimi oluru ile kişilere tebliğ edilmiş olup, ihtiyaç olması halinde, görevlendirmeler revize edilmektedir. Her kademedeki yönetici, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve sağlıkta kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.

YETKİ DEVRİ

Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında

Yönetmelik esas alınarak yetki devri yapılmaktadır.

 

HASTANE ORGANİZASYON YAPISINDA TANIMLANAN BİRİMLERİN SORUMLULARI VE GÖREV DAĞILIMI

1.ÜST YÖNETİM

HASTANE BAŞHEKİMİ

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Sedat ALTIN

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

İdari ve Mali İşler Müdürü: Ferhat AZKESGİN

Yasal Yokluğunda: Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hakan TOPTAŞ

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: Hakan TOPTAŞ

Yasal Yokluğunda: İdari Ve Mali İşler Müdürü Ferhat AZKESGİN

KALİTE VE VERİMLİLİK YÖNETİM BİRİMİ

Kalite ve Verimlilik Yönetim Birimi Sorumlusu, Kalite ve Verimlilik Yönetim Direktörü: Alev ÇITAK

Kalite ve Verimlilik Yönetim Birim Çalışanı/Gösterge Sorumlusu: Şule GÜVEN

RİSK YÖNETİMİ/İŞ GÜVENLİĞİ KURULU

İş güvenliği kurulundan sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç. Dr. Seda TURAL ÖNÜR

İş güvenliği uzmanı: Aygül AKTEL

İş Yeri Hekimi: Op.Dr. Mualla KÖK

BULAŞICI HASTALIKLARIN SÜRVEYANSI

Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansından Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç. Dr. Mehmet TOPTAŞ

Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansından Sorumlu memur: Şahende OCAK

SOSYAL HİZMET BİRİMİ

Sosyal Hizmet Biriminden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç. Dr. Mehmet TOPTAŞ

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı: Kamil KÜLSOY

Sosyal Hizmet Birimi Sorumlusu: Tuğçe KILIÇ

HASTA İLETİŞİM BİRİMİ / BİMER BAŞVURULARI

Hasta İletişim Birimden Sorumlu Başhekim Yardımcısı (Hasta Hakları/Çalışan Hakları): Doç. Dr. Seda TURAL ÖNÜR

Hasta İletişim Birim Sorumlusu  (BİMER, CİMER, SABİM şikâyetleri): Op. Dr. Kerem TÜRKMEN

EĞİTİM VE AR-GE BİRİMİ

Eğitim ve AR-GE Birimi Sorumlu Başhekim Yardımcısı (Tıbbi Hizmetler): Doç. Dr. Seda TURAL ÖNÜR

Eğitim ve AR-GE Birimi Sorumlu İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı: Yasin YÜCE

Eğitim Hemşiresi: Hemşire Nazik YALNIZ

Eğitim Hemşiresi: Hemşire Ebru KAYA

2.TIBBİ HİZMETLER

Tıbbi Hizmetler Sorumlu Hekimi: Hastane Başhekimi Prof. Dr. Sedat ALTIN

GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ KLİNİKLERİ SORUMLUSU

Göğüs Hastalıkları Kliniklerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç. Dr. Seda TURAL ÖNÜR

Göğüs Cerrahisi Kliniklerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç.Dr. Mehmet TOPTAŞ

Her kliniğin sorumlu hekimi ve sorumlu hemşiresi görevlendirmeleri, özlük dosyalarında yer almaktadır.

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim, hemşire ve koordinatör hemşire

AYAKTAN HASTA HİZMETLERİ  (POLİKLİNİK)

Ayaktan Hasta Hizmetlerinden  (Göğüs Hastalıkları Poliklinik) Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç.Dr. Seda TURAL ÖNÜR

Ayaktan Hasta Hizmetlerinden  (Göğüs Cerrahisi Poliklinik) Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç.Dr. Mehmet TOPTAŞ

Ayaktan Hasta Hizmetlerinden  (Diğer Poliklinik) Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç.Dr. Mehmet TOPTAŞ

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim

KEMOTERAPİ ÜNİTESİ

Kemoterapi Ünitesinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç. Dr. Seda TURAL ÖNÜR

Kemoterapi Ünitesi Sorumlu Hekimi: Murat KIYIK

Kemoterapi ünitesi sorumlu Hemşiresi: Rana USLU

BRONKOLOJİ ÜNİTESİ

Bronkoloji Ünitesinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç. Dr. Seda TURAL ÖNÜR

Bronkoloji Ünitesi Sorumlu Hekimi: Doç.Dr. Cengiz ÖZDEMİR

Bronkoloji ünitesi sorumlu Hemşiresi: Pakize BUZ

ALLERJİ POLİKLİNİĞİ

Allerji Polikliniğinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç. Dr. Mehmet TOPTAŞ

Allerji Polikliniği Sorumlu Hemşire: Kebire YILMAZ

UYKU LABORATUVARI

Uyku Laboratuvarından Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç. Dr. Seda TURAL ÖNÜR

Uyku Laboratuvarından Sorumlu Hekim: Dr. Cengiz ÖZDEMİR

ACİL SERVİS HİZMETLERİ (Triaj, Muayene, Gözlem)

Acil Servis Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç. Dr. Seda TURAL ÖNÜR

Acil Servis Hizmetlerinden Sorumlu Hekim: Dr. Lütfiye KILIÇ

Acil Servis Hizmetleri Sorumlu Hemşiresi: Melek UZUNALİ

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim-hemşire.

AMELİYATHANE/ANESTEZİ HİZMETLERİ

Ameliyathane Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim yardımcısı:  Doç.Dr. Mehmet TOPTAŞ

Ameliyathane Hizmetleri Sorumlu Hekimi: Prof. Dr. Muzaffer METİN

Ameliyathane Hizmetleri Sorumlu Hemşiresi: Gülseren YÜZGEÇ

Anestezi Hizmetleri Sorumlu Hekimi: Dr. Yücel ÖZGÜR

Anestezi Hizmetleri Sorumlu Anestezi Teknisyeni: Negahül İLHAN

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim-hemşire teknisyen.                                                                                                                                                                                                         

STERİLİZASYON HİZMETLERİ

Sterilizasyon Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç.Dr. Mehmet TOPTAŞ

Sterilizasyon Hizmetleri Sorumlu Hekimi: Prof. Dr. Muzaffer METİN

Sterilizasyon Hizmetleri Sorumlu Hemşiresi: Sadife GÜLTEKİN

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim-hemşire.

SOLUNUM YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Yoğun Bakım Ünitesinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç. Dr. Seda TURAL ÖNÜR

Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi: Uz. Dr. Burcu İLERİ FİKRİ

Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu hemşiresi: Başak NERGİS

CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Yoğun Bakım Ünitesinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç.Dr. Mehmet TOPTAŞ

Yoğun Bakım Ünitesinden Sorumlu Hekimi: Dr. Nilgün ULUKOL

Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi: Yasemin ŞENTÜRK

TRANSFÜZYON ÜNİTESİ

Transfüzyon Ünitesinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç.Dr. Mehmet TOPTAŞ

Transfüzyon Ünitesi Sorumlu Hekimi:  Dr. Sevinç YENİCE AKTAŞ

Transfüzyon Ünitesinden Sorumlu Teknisyen: Vildan AYCIBIN

İLAÇ YÖNETİMİ VE ECZANE BİRİMİ

İlaç Yönetimi ve Eczane Biriminden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç.Dr. Mehmet TOPTAŞ

Akılcı Antibiyotik Temsilcisi: Dr. Derya HIRÇIN CENGER

Sorumlu Eczacı: Eczacı Handan ALTIN

Farmakovijilans Sorumlusu: Eczacı Handan ALTIN

Akılcı İlaç Temsilcisi: Eczacı Şule AKSU KAPUCU

GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

Görüntüleme Hizmetleri Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç.Dr. Mehmet TOPTAŞ

Görüntüleme Hizmetleri Sorumlu Hekimi: Dr. Mehmet TUTAR

Görüntüleme Hizmetleri Birimi Sorumlu Teknisyeni: Saadettin ALBAYRAK

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim-hemşire

LABORATUVAR HİZMETLERİ (MERKEZ)

Merkez Laboratuvar Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç.Dr. Mehmet TOPTAŞ

Merkez Laboratuvar Hizmetleri Sorumlu Hekimi: Dr. Emine ALTUNKAYNAK

Merkez Laboratuvar Hizmetlerinden Sorumlu Teknisyen: İsmigül FİLİZ- Mine KARA

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim-teknisyen.

LABORATUVAR HİZMETLERİ (PATOLOJİ)

Patoloji Laboratuvar Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç.Dr. Mehmet TOPTAŞ

Patoloji Laboratuvar Hizmetleri Sorumlu Hekimi: Dr. Neslihan FENER

Patoloji Laboratuvar Hizmetlerinden Sorumlu Teknisyen: Muratcan METİN

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim-teknisyen.

LABORATUVAR KİTLERİ VE DİĞER SARF MALZEMELERİ ANA DEPOSU

Stok Yönetiminden Sorumlu İd. Ve Mali İşler Müd. Yrd.: Yasin YÜCE

Laboratuvar Kitleri Ve Diğer Sarf Malzemeleri Deposu Sorumlu Taşınır Kayıt Yetkilisi: Dr. Emine ALTUNKAYNAK

Laboratuvar Kitleri ve Diğer Sarf Malzemeleri Ana Deposu Stok Yönetimi Görevlisi: Emine İLBAY

DIŞ İLİŞKİLER/BASIN HALKLA İLİŞKİLER

Sorumlu Başhekim Yardımcısı:  Doç. Dr. Seda TURAL ÖNÜR

TİG HİZMETLERİ

TİG Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç. Dr. Seda TURAL ÖNÜR

PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİ

Pulmoner Rehabilitasyon Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı:  Doç. Dr. Seda TURAL ÖNÜR

PALYATİF BAKIM ÜNİTESİ

Palyatif Bakım Ünitesinden SorumluBaşhekim Yardımcısı:  Doç. Dr. Mehmet TOPTAŞ

Palyatif Bakım Ünitesinden Sorumlu Hemşire: Selma ALTIPARMAK

ENFEKSİYON KONTROL BİRİMİ

Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç. Dr. Seda TURAL ÖNÜR

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı: Dr. Derya HIRÇIN CENGER

Enfeksiyon Hemşiresi: Canan UYGUR

Enfeksiyon Hemşiresi: Zeynur ERDOĞU

PANSUMAN ODASI HİZMETLERİ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müd: Hakan TOPTAŞ

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

Acil Durum Ve Afet Yönetiminden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç. Dr. Mehmet TOPTAŞ

Acil Durum Afet Yönetimi Sorumlu Müdür Yardımcısı: Yasin YÜCE/ Kamil KÜLSOY

Sivil Savunma Uzmanı: Hüseyin GÜNEŞ

İş Güvenliği Uzmanı: Aygül AKTEL

SAĞLIK TURİZMİ HİZMETLERİ

Sağlık Turizmi Hizmetleri (Tıbbi): Doç. Dr. Seda TURAL ÖNÜR

Sağlık Turizmi Hizmetleri (Destek): Yasin YÜCE

SATIN ALMA BİRİMİ

Satın Alma Biriminden Sorumlu Başhekim Yardımcısı (Tıbbi): Doç. Dr. Mehmet TOPTAŞ

Satın Alma Biriminden Sorumlu Müdür Yardımcısı: Yasin YÜCE

İNSAN KAYNAKLARI VE ÖZLÜK İŞLERİ HİZMETLERİ

İnsan Kaynakları ve Özlük İşlerinden Sorumlu Müdür Yrd.: Erol AKBAYRAK

MAAŞ

Maaştan Sorumlu İd. Ve Mali İş. Müdür Yrd.: Erol AKBAYRAK

DÖNER SERMAYE

Döner Sermayeden Sorumlu Başhekim Yardımcısı(Tıbbi): Doç. Dr. Seda TURAL ÖNÜR

TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ

Arşivden Sorumlu Müdür Yardımcısı: Yasin YÜCE

GELİR FATURALANDIRMA

Gelir Faturalandırmadan Sorumlu Başhekim Yardımcısı (Tıbbi): Doç. Dr. Mehmet TOPTAŞ

Gelir Faturalandırmadan Sorumlu Müdür Yardımcısı: Erol AKBAYRAK

KREŞ HİZMETLERİ

Kreş Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı: Kamil KÜLSOY

BİLGİ İŞLEM

Bilgi İşlemden Sorumlu Başhekim    Yardımcısı (Tıbbi): Doç. Dr. Mehmet TOPTAŞ

Bilgi İşlemden Sorumlu Müdür Yardımcısı: Erol AKBAYRAK

Bilgi İşlem Firma Sorumlusu: Seçgin CESUR

AMBAR-DEPO-STOK YÖNETİMİ

Ambar-Depo-Stok Yönetiminden Sorumlu Müdür Yardımcısı: Yasin YÜCE

Ayniyat Depo Sorumlusu: Ali TAYLAN/Ergin YÜKSEL

BÜTÇE HİZMETLERİ

Bütçeden Sorumluİdari Ve Mali İşler Müdür Yardımcısı: Yasin YÜCE

GİDER TAHAKKUK HİZMETLERİ

Gider Tahakkuktan Sorumlu İdari Ve Mali İşler Müdür Yardımcısı: Yasin YÜCE

SAĞLIK KURULU

Sağlık Kurulundan Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç. Dr. Seda TURAL ÖNÜR

Sağlık Kurulundan Sorumlu İdari Ve Mali İşler Müdür Yardımcısı: Yasin YÜCE

ÇEVRE VE ATIK HİZMETLERİ

Atık Hizmetleri Yönetimi Sorumlu Müdür Yardımcısı: Kamil KÜLSOY

MORG HİZMETLERİ

Morg Hizmetleri Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç. Dr. Mehmet TOPTAŞ

Morg Hizmetleri Sorumlusu İdari Ve Mali İşler Müdür Yardımcısı: Kamil KÜLSOY

İSTATİSTİK VE TSİM HİZMETLERİ

İstatistik ve TSİM Hizmetleri Sorumlu İd. Ve Mali İş. Müd. Yrd.: Erol AKBAYRAK

İstatistik ve TSİM Hizmetleri Sorumlusu: Döndü ALTİNSOY

SANTRAL HİZMETLERİ

Santral Hizmetlerinden Sorumlu İd. Ve Mali İş. Müd. Yrd.: Kamil KÜLSOY

TAŞINIR KAYIT KONTROL KABUL YETKİLİSİ

 Sorumlu Müdür Yardımcısı: Yasin YÜCE

 Ayniyat Birim Sorumlusu: Ergin YÜKSEL

 DAYANIKSIZTAŞINIR KAYIT KONTROL KABUL YETKİLİSİ

 Sorumlu Müdür Yardımcısı: Yasin YÜCE

 Depo Sorumlusu: Recep Ali AKAR